ประวัติความเป็นมา
ในปี 1980 คุณพ่อ Ed ได้บริจาคพื้นที่จำนวน 50 เอเคอร์ บริเวณป่าธรรมชาติ ที่เมือง เบนดิโก สำหรับตั้งศูนย์ปฎิบัติธรรมให้สำหรับพุทธศาสนิกชน หลังจากนั้นได้มีการบริจาคเพิ่มโดย สองสามีภรรยา ครอบครัวกรีน ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ พระมหาสถูปแห่งเมตตากรุณา แห่งนี้ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 64 เฮคเตอร์ หรือ 120 เอเคอร์ (ประมาณ 300 ไร่)

ในปี 1981 พระลามะเยเช ได้มาถึงเมือง เบนดิโก และได้ทำการวางผังรวมทั้งหมดของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วย ศูนย์ของชาวพุทธ วัด อารามสำหรับสงฆ์ และ พื้นที่สำหรับฆราวาส นอกจากนั้นยังมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยอีกด้วย โดยศูนย์กลางของโครงการนี้ คือพระมหาสถูป ที่มีวัดอยู่ภายใน

ปัจจุบันโครงการได้คืบหน้าไปมาก วัด Thubten Shedrup Lingเป็นสถานที่ที่จำวัดของ พระภิกษุชาวออสเตรเลียจำนวนหลายรูป และ ศูนย์ Atisha ได้จัดการอบรมปฏิบัติธรรม และการฝึกนั่งสมาธิ กรรมฐาน


รายละเอียดของพระมหาสถูป
องค์พระสถูป ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ศักดิ์สิทธฺ์ที่สุดของชาวพุทธ เป็นสัญญลักษณ์แห่งการรู้แจ้ง
โดยคำแนะนำของ พระลามะ Zopa Rinpoche พระมหาสถูปองค์นี้ จะทำการจำลองรูปแบบจาก พระมหาสถูปของเมือง Gyantse ในธิเบต โดยจะมีสัดส่วนเท่ากับองค์สถูปจริงทุกประการ นั่นคือ สูง และ กว้าง 50 ม.เท่ากันทุกด้าน และจะกลายเป็น พระมหาสถูป ที่ใหญ่ที่สุดของโลกตะวันตก

จุดมุ่งหมายของพระมหาสถูป
องค์พระมหาสถูปนี้ จะช่วยในการวางรากฐานของพระพุทธศาสนาใน ออสเตรเลีย โดยจะเป็นสถานที่เปิดกว้างสำหรับชาวพุทธและผู้ที่สนใจใฝ่รู้ทุกคน
เป้าหมายสูงสุดของพระมหาสถูปคือ การที่จะดลบันดาลใจให้ผู้ที่มาเคารพสักการะได้มี ความสุขสงบสันติ และถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาในจิตใจ และองค์มหาสถูป จะเป็นสัญญลักษณ์แห่งความสันติสุข ทางด้านจิตใจของทุกผู้ทุกคน ตลอดกาล

เป้าหมายอื่นประกอบด้วย
กระตุ้นเตือนผู้คนให้ถึงพร้อมในความเมตตากรุณา
เป็นแหล่งพำนักทางจิตใจของผู้คน
เป็นแหล่งจาริกแสวงบุญสำหรับพุทธศาสนิกชน จากทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรม
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางด้าน พุทธศาสนา
เป็นแหล่งที่จะช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สิ่งก่อสร้างที่จะยืนยงนับพันปี
พระมหาสถูป องค์นี้ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรและทำการคัดเลือกวัสดุ ทั้งเหล็กกล้า และคอนกรีตที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติยืนยงนับพันปี

เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหยกศานติธรรม
หลังจากการเดินทางจาริกแสวงบุญไปรอบโลกแล้ว องค์พระพุทธรูปหยกศานติธรรม จะถูกนำมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระมหาสถูปแห่งเมตตากรุณานี้

ค่าใช้จ่ายและเงินทุนในการก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างพระมหาสถูปองค์นี้ ประมาณการไว้ที่ 20 ล้านดอลลาร์ สำหรับองค์พระสถูปเท่านั้น ไม่นับรวมมูลค่าของการประดับตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนสักการะวัตถุต่างๆ เงิินทุนในการก่อสร้างได้รับมาจากการบริจาคจากทั่วโลก และในขณะนี้ได้ใช้เงินไปแล้วจำนวน 8 ล้านดอลลาร์ในการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถก่อสร้างถึงพื้นชั้นที่ 6 ได้ในปี 2014 และจะได้เริ่มใช้ประโยชน์ภายในอาคารได้ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเสร็จสิ้นการก่อสร้างพระมหาสถูปได้ภายใน 5 ปี

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบองค์พระมหาสถูป
โครงการอื่นๆ ที่มีการพัฒนาโดยรอบองค์พระสถูป
ศูนย์ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน และ พิพิธภัณฑ์ : โดยอาคารนี้จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อโลกภายนอก กับโลกแห่งจิตวิญญาณ ภายในอาคารประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ พร้อมห้องสุขา ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและ อาหารว่าง และบริเวณแนะนำโครงการด้วยสื่อประกอบภาพ ต่างๆ
ภัตตาคาร และร้านสะดวกซื้อ : ภัตตาคาร 200 ที่นั่งและ ร้านสะดวกซื้อจะให้บริการแก่ผู้มาเยือน และผู้ที่พักอาศัยโดยรอบและ แขกในโรงแรมใกล้เคียงองค์พระมหาสถูป
โรงแรม : จะมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าองค์พระสถูป มีจำนวนห้องพัก 60 ห้อง
องค์พระสถูปจำลอง : จากพุทธศาสนิกชน ต่างสาย ต่างวัฒนธรรม โดยกำหนดพื้นที่ให้ก่อสร้างอยู่โดยรอบองค์พระมหาสถูป
สวนศานติ : สวนสาธารณะรอบองค์พระมหาสถูป จะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนได้เข้ามาใช้สอย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ : จำนวน 40 เตียง สำหรับผู้สูงวัยที่ปวารณาตัวที่จะใช้ชีวิตในบั้นปลายใกล้ชิดองค์พระมหาสถูป
หมู่บ้านลามะ Yeshe : จำนวน 35 หลัง สำหรับผุู้ที่ต้องการใช้ชีวิตหลังการเกษียณ ให้ใกล้ชิดองค์พระมหาสถูป

ผู้ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันทำการ และโดยการนัดหมายสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้มาเยือนจะสามารถเข้าสักการะ วัตถุมงคล และของมีค่าที่ผู้มีจิตกุศลทั้งหลายถวายเป็นเครื่องสักการะ แด่องค์พระมหาสถูป และสิ่งที่ไม่ควรพลาด ก็คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดา และ พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย


Videos of Jade Buddha for Universal Peace (in Thai subtitle)


สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.stupa.org.au หรือสอบถามได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางไปรษณีย์ PO BOX 869 Maiden Gully VIC 3551 Australia หรือ ทางโทรศัพท์ +61 3 5446 7568

Go to top